แหล่งที่มาที่มีจรรยาบรรณ

คำสัญญาของ Forevermark นั้นมิได้มีความหมายเพียงว่าเพชร Forevermark นั้นงดงามและหายากเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการคัดสรรจากแหล่งที่มาที่มีจรรยาบรรณอีกด้วย มาตรฐานในการคัดสรรอย่างมีจรรยาบรรณของ Forevermark นั้น มีการนำไปใช้ในตลอดทั้งเส้นทางการเดินทางของเพชร Forevermark เพื่อให้แน่ใจว่าเพชร Forevermark แต่ละเม็ดนั้นจะได้รับการมอบเป็นของขวัญหรือสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจ Forevermark ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ในด้านการคัดสรรอย่างมีจรรยาบรรณ

การคัดเลือกเหมืองเพชรของเรา

Forevermark ได้มีการกำหนดบรรทัดฐานต่างๆ ในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เหมืองเพชรทุกแห่งของเราต้องปฏิบัติตาม สิ่งเหล่านี้จะถูกประเมินในขั้นแรกผ่านประเทศที่มา ตามด้วยบริษัทเหมืองเพชรแต่ละแห่ง Forevermark จะคัดเลือกประเทศที่ผ่านเกณฑ์กำหนด โดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งการเป็นสมาชิกของกรอบข้อตกลง Kimberley Process, ประวัติด้านสิทธิมนุษยชนในทางที่ดี และมีหลักฐานรับรอง สภาพการเมืองที่มั่นคงและยอมรับได้ และสภาพเศรษฐกิจสังคม

เมื่อประเทศดังกล่าวผ่านการประเมินว่าผ่านเกณฑ์กำหนด Forevermark จะตรวจสอบ บริษัทเหมืองเพชรแต่ละแห่ง บริษัท จะต้องผ่านเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงหลายประการ เช่น เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง Forevermark ยังมีการวิเคราะห์การดำเนินงานจริงของบริษัทเหมืองแต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบส่วนงานหลักๆ ของการบริหารจัดการบริษัทและความเป็นอยู่ของพนักงานในด้านความปลอดภัยและความมั่นคง รวมไปถึงผลประโยชน์ต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมและการศึกษา

นี่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของคำสัญญา Forevermark ที่เพชรของเราต้องจัดหามาจากเหมืองที่ไม่เพียงเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเมือง การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเคร่งครัดของเราเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย เพื่อประเมินสิ่งนี้ Forevermark จะวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อพื้นที่ในท้องถิ่นและสำรวจด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ การศึกษาและการฝึกอบรม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น และตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท้องถิ่น

เพชร Forevermark มาจากเหมืองในประเทศต่างๆ เช่น บอตสวานา นามิเบีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และ แคนาดา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Forevermark คัดสรรเพชรดิบจากเหมืองที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่เกือบ 1,250,000 ไร่ รอบเหมืองที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่ง Forevermak ซื้อเพชรดิบ ถูกกันไว้สำหรับการอนุรักษ์ ซึ่งนับเป็นพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้านิเวศในการทำเหมือง 5 เท่า และมีขนาดเท่ากับสองในสามของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี ในบอตสวานา เหมือง Jwaneng เป็นผู้ดูแลพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นบ้านของสัตว์มากกว่า 1,700 ชนิด และเป็นเจ้าของหน่วยอนุรักษ์เสือชีตาห์ในพื้นที่ในบอตสวานา เหมือง Orapa ได้จัดตั้งสถานเลี้ยงดูแรดซึ่งจะปกป้องสัตว์ชนิดนี้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การลดผลกระทบจากการใช้น้ำ

ภาวะแล้งนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เหมืองหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเพชร Forevermark นั้น มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณในการใช้น้ำอย่างจริงจัง เรือของ De Beers Marine Namibia ซึ่งขุดหาเพชรนอกชายฝั่งนามิเบีย ลดการใช้น้ำด้วยการเปลี่ยนไปใช้น้ำทะเลในกระบวนการต่างๆ และยังใช้น้ำจืดจากน้ำทะเลแทนน้ำที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคบนเรือด้วย ในเหมืองที่แอฟริกาใต้ของกลุ่มบริษัท De Beers ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลนั้นมีปริมาณราว 50% ของน้ำสะอาดที่ใช้ทั้งหมด

สุขอนามัยในชุมชน

เพชร Forevermark มาจากเหมืองที่มีบทบาทในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลที่เหมือง Orapa ในบอตสวานาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของบอตสวานา และยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลประจำท้องถิ่น ให้บริการทางการแพทย์ไม่เพียงกับเฉพาะพนักงานของเหมืองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนใกล้เคียงซึ่งมีประชากรราว 64,000 คน ภายในระยะรัศมี 600 กม.

เหนือไปกว่ากรอบข้อตกลง Kimberley Process

กรอบข้อตกลง Kimberley Process คือโครงการรับรองที่ใช้กันทั่วโลกซึ่งเริ่มกำหนดขึ้นเมื่อปี 2003 เพื่อป้องกันการขาย "เพชรซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง" ซึ่งหมายถึงเพชรที่มีการขายอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปใช้สนับสนุนข้อขัดแย้ง

มาตรฐานในการจัดหาของ Forevermark ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นจาก Kimberley Process ทำให้สามารถวางใจได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ Kimberley Process ครอบคลุมเฉพาะประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มา แต่ Forevermark จะพิจารณาไปถึงเหมืองและบริษัททำเหมืองแต่ละแห่งรวมถึงประเทศที่มาด้วย ไม่ใช่ทุกประเทศที่ปฏิบัติตาม Kimberley Process จะผ่านเกณฑ์เป็นผู้สรรหาเพชร Forevermark ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานด้านสังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมของเรามีความเข้มงวดมาก นอกจากนั้น หากประเทศใดที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของ Forevermark ได้แล้ว แต่มีเพียงเพชรที่มาจากแหล่งทำเหมืองที่ได้รับอนุมัติภายในประเทศนั้น เท่านั้นที่สามารถได้รับการจารึกว่าเป็น Forevermark

การติดตามและการตามรอย

บริษัทเจียระไนเพชรแต่ละแห่งของ Forevermark จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและขนส่งอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Forevermark ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งสามารถติดตามและตามรอยได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของคำสัญญา จาก Forevermark ว่ามาจากแหล่งที่มาที่มีจรรยาบรรณ กระบวนการนี้มีเพื่อให้แน่ใจว่าเพชร Forevermark แต่ละเม็ดจะถูกติดตามอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เรามั่นใจว่าเพชรนั้นมาจากแหล่งทำเหมืองที่ได้รับอนุญาต 

นั่นหมายความว่าเพชรที่มีสิทธิ์ได้รับการจารึกว่าเป็น Forevermark จะถูกจัดเก็บแยกออกจากเพชรอื่นๆ ตลอดเส้นทางการผลิตและขนส่ง นับจากถูกขุดขึ้นแหล่งที่มาไปจนถึงเมื่อเป็นเพชรที่เจียระไนแล้ว ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพชรทุกเม็ดที่จะกลายเป็นเพชร Forevermark ได้นั้นจะต้องผ่านการประเมินอย่างชัดเจนทั้งในด้านกายภาพ (เช่น ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสีแตกต่างกัน) และในเอกสารประกอบ

การเจียระไนและการขัดแต่ง การคืนกำไรให้สังคม

ไม่เพียงแค่เพชร Forevermark จะต้องมาจากแหล่งเหมืองที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น แต่เพชรยังจะต้องได้รับ การเจียระไนและขัดแต่งโดยบริษัทเจียระไนเพชร หรือ Forevermark Diamantaire ที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้รับการคัดเลือก ไม่เพียงเฉพาะด้วยความสามารถในเชิงช่างศิลป์เท่านั้น แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเราด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมว่าพันธมิตรเหล่านี้คืนกำไรให้กับสังคมอย่างไร

การลงทุนในชุมชน

Forevermark Diamantaire Venus Jewel ซึ่งก่อตั้งขึ้นในอินเดียเมื่อปี 1969  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทบริจาคเงินให้กับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ในสุรัตและกองทุนศึกษาสำหรับเด็กหญิงของรัฐคุชราต รวมไปถึง บริษัทกองทุนที่ดำเนินงานในโรงเรียนในแถบที่อยู่ของชนเผ่าต่างๆ ทางบริษัทยังให้การช่วยเหลือ และร่วมมือกับองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย

การสร้างโอกาส

Schachter และ Namdar ซึ่งเป็น Forevermark Diamantaire มีการว่าจ้างช่างฝีมือที่เป็นผู้พิการในอัตราส่วนสูง ในโรงงานขัดแต่งของบริษัทในนามิเบีย ประเทศซึ่ง 99% ของผู้พิการนั้นไม่มีงานทำ Schachter and Namdar จ้างกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน รวมทั้งกลุ่ม ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นด้วย บริษัทไม่เพียงแต่ต้องปรับแต่งเครื่องมือและเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อรองรับรถเข็นของพนักงาน แต่ยังซื้อและปรับแต่งยานพาหนะสำหรับรับส่งพนักงานมาทำงานอีกด้วย

การถ่ายโอนทักษะ

Shrenuj ซึ่งเป็น Forevermark Diamantaire ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเพชรมากกว่า 100 ปี ได้รับสัมปทานการผลิตในบอตสวานาเมื่อปี 2009 มีการฝึกอบรมผู้พิการทางการพูดและการได้ยินในชุมชนท้องถิ่น ให้เรียนรู้การขัดแต่งเพชร และบุคคลกลุ่มนี้มีจำนวนถึง 30% ของพนักงาน Shrenuj ที่บอตสวานาในปัจจุบัน

ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องประดับอัญมณีที่ได้รับอนุญาต

เพื่อให้แน่ใจว่าเพชรนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนการเดินทาง เราจึงทำงานร่วมกับผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องประดับอัญมณีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเราเท่านั้น เช่น ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องประดับอัญมณีที่เป็นพันธมิตรของเราจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับระดับประเทศและระดับสากล และมีการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบโดยบริษัทภายนอก

พันธมิตรบริษัทเจียระไนเพชรของเรานั้น ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอกชั้นนำ โดยบริษัทหลักคือ Société Générale de Surveillance (SGS) ผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมในการดำเนินงานของซัพพลายเชนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ Pipeline Integrity ซึ่งร่างขึ้นร่วมกับสถาบันกำหนดมาตรฐาน British Standards Institution (BSI) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางสถาบันได้ให้การรับรองกระบวนการผ่านการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ