เหนือกว่าคุณสมบัติพื้นฐาน 4Cs

เพชรแต่ละเม็ดนั้นคือมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีวิธีจัดประเภทที่มากมายหลากหลาย เพื่อให้คำอธิบายลักษณะเฉพาะตัวของเพชรทุกเม็ดมีมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการพัฒนาภาษาที่เรียกว่า 4Cs ขึ้นมา                                                                                          

4Cs แต่ละข้ออธิบายถึงลักษณะเฉพาะตัวของเพชร ทั้งการเจียระไน สี ความใส และน้ำหนักกะรัต คุณลักษณะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับเพชร แต่นี่คือเกณฑ์เพียงสี่ข้อจากอีกหลายข้อที่สามารถนำมาใช้ประเมินเพชร ดังนั้น เพชรสองเม็ดที่มีเกณฑ์ 4Cs เหมือนกัน อาจแตกต่างกันมากก็เป็นได้

ในการเลือกเพชรที่สวยงามอย่างแท้จริง จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจและตัวแปรอื่นๆ Forevermark พิจารณาเหนือไปกว่า 4Cs โดยการประเมินเพชรแต่ละเม็ดอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าผ่านมาตรฐานขั้นสูงกว่าของเรา หัวใจสำคัญของการคัดเลือกอันเข้มงวดนี้ประกอบด้วยการประเมินความสมมาตรของเหลี่ยมด้านขอบ การเจียระไนที่หน้าตัดและแต่ละมุม และมุมของฐานเพชร 

การเจียระไน

ความบริสุทธิ์